תרימנט
פתרונות תוכנה מתקדמים

ניטרול שומר מסך

כדי להשאיר את המסך דולק בעת ביצוע פעולות תוכנה כאשר המשתמש איננו נוגע בממשק המשתמש צריך לבצע ביטול כיבוי אוטומטי.

Copy pre-wrap HTML
גלול לתצוגת הקוד
Copy pre-wrap CSS
Copy pre-wrap JS