תרימנט
פתרונות תוכנה מתקדמים
חישוב טבלת צריכה שבועית לקנאביס
פרטי שימוש יום התחלת הבדיקה:
שעת הג'ויינט הראשון: בהתאם לאורח החיים
שעת הג'ויינט האחרון: בהתאם לאורח החיים
רשום את המינון החודשי הקיים:
אחרי כמה ימים נגמר מינון זה:
כמה ג'ויינטים צורך ליום:
גדרים לא ברורים משקל ג'ויינט תיקני:
מספר שאיפות לכל גויינט:
גדרים נוספים להאנשת הטבלה הממוחשבת בכמה אחוז ניתן לשנות את משקל הג'ויינט:
עד כמה אפשר לשנות את מספר השאיפת לג'ויינט:
הצג גם זמנים רובוטיים

תוצאות חישוב גרם ליום:
גרם לג'ויינט:
זמן ממוצע בין הג'ויינטים: דקות
חריגה מחושבת לג'ויינט:
טבלת שימוש

הוראות הפעלה כדי לעזור להכין טבלת צריכה שבועית אותה יש להעתיק בכתב יד ולהחליף עט כל יום וזאת רק לאחר בדיקה שהתוצאה הגיונית. בשלב זה מדובר בגרסה בטה ועדין חסרים גדרים רשמיים. עם טעינת האפליקציה מופיעים בה ערכים לדוגמא אותם יש לשנות.
הפרטים מחולקים לשלושה חלקים הראשון פרטי שימוש שלכם הדני גדרים לא ברורים והשלישי גדרים נוספים לצואך הפקת טבלה מאונשת (שבני אנוש כתבו ולא מחשב).
פרטי שימוש:
יום תחילת הבדיקה כבר מעודכן לשבוע לאחור אפשר לא לשנות.
שעות של הג'ויינט הראשון והאחרון שיתאימו לאורח החיים שלכם.
המינון כפי שמופיע ברישיון.
אחרי כמה ימים נגמר, קובע את הצריכה היומית וכמה הגדלה דרוש יש לראות שזה תואם לבקשה.
וכמה ג'ויינטים אתה צורך ביום.
גדרים לא ברורים:
משקל גויינט תיקני לפי המדיקליזטורים ביק"ר.
מספר שאיפות לכל גויינט תיקני כזה לפי המדיקליזטורים אלו.
גדרים להאנשת טבלה:
כדי לגרום לטבלה להיות אנושית ולא ממוחשבת אנו ניתן לטפליקציה לשנות תוצאות בטבלה מנתונים שמסרנו בשינוי קל משקל לגויינט פלוס מינוס באחוזים ושאיפות לגויינט פלוס מינוס באחוזים.