תרימנט
פתרונות תוכנה מתקדמים

תפריט או מידע בלחצן ימני

השימוש בלחצן ימני מאוד יעיל לתפריטי משנה או להצגת מידע נוסף ללא שינוי הדף.

לחץ עם לחצן ימני על הטקסט
Copy pre-wrap HTML
גלול לתצוגת הקוד
Copy pre-wrap CSS
Copy pre-wrap JS