תרימנט
פתרונות תוכנה מתקדמים

מתאם גודל של אלמנט בטופס

כאשר רוחב התוכן גדול מרוחב האלמנט ניתן להגיל אוטומטית את רוחב האלמנט כדי שהתוכן יוצג בתוכו באופן תקין

הוסף אותיות לתיבת הטקס מספרים לתיבת המספרים וטקסט לתיבת חיפוש

Copy pre-wrap HTML
גלול לתצוגת הקוד
Copy pre-wrap CSS
Copy pre-wrap JS