תרימנט
פתרונות תוכנה מתקדמים

קריאת משתני GET ב JS

אפשר להעביר מידע בין דפי ה HTML ולהשתמש בו בדף שנטען באופן מאוד פשוט.

הבקריאת ה GET התקבל שהפרמטר prm מכיל את הנתון

Copy pre-wrap HTML
גלול לתצוגת הקוד
Copy pre-wrap CSS
Copy pre-wrap JS