תרימנט
פתרונות תוכנה מתקדמים

שינוי צבע בעת שינוי בחירה

לדעת אם השתנה הערך באחד מהאלמנטים של הטופס וצביעתו בצבע אחר לזיהוי/איתור

שינוי צבע כותרת או תוכן לשינוי בחירה לאחר טעינת הדףCopy pre-wrap HTML
גלול לתצוגת הקוד
Copy pre-wrap CSS
Copy pre-wrap JS